Про нас

На сайті розміщена інформація щодо діяльності сільськогосподарських підприємств України (статистика рослинництва, статистика тваринництва, агро–екологічна статистика). Крім того надається статистична оцінка екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств (ефективне використання земельних ресурсів, викиди небезпечних речовин, утворення, зберігання та утилізація відходів, понесених витрат на охорону навколишнього природного середовища).
Поряд з цим створено реєстри сільськогосподарських підприємств та забруднювачів сільськогосподарської галузі України за СЕРА.
Метою нашого дослідження є створення спроможності суспільства генерувати, отримувати доступ, аналізувати, використовувати та зв’язувати агро-екологічні показники (індикатори) та наукові знання щодо них.
Агро-екологічні показники (індикатори) використовуються для:
– Відстежування впливу сільського господарства на навколишнє середовище;
– Проведення статистичної оцінки впливу аграрної та екологічної політики на екологічне управління сільськогосподарською галуззю;
– Інформування сільськогосподарських та екологічних політичних рішень;
– Ілюстрування агро-екологічних відносин для широкої аудиторії.
Агро-екологічні показники (АЕІ) відстежують інтеграцію екологічних проблем у Спільну сільськогосподарську політику(САР) на рівні ЄС за допомогою 28 індикаторів призначених для моніторингу інтеграції екологічних проблем у CAP.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/agri-environmental-indicators