Автобіографія

Кобилинська Тетяна, доктор економічних наук, доцент кафедри підприємництва, фінансів та оподаткування НУДФС.
Закінчила Державну агроекологічну академію України, Національну Академію державного управління при Президентові України.
Захистила кандидатську та докторську дисертації зі спеціальності 08.00.10 – Статистика.
Є головним розробником «Методологічних Положень зі складання допоміжного (сателітного) рахунку витрат на охорону навколишнього природного середовища», затверджених наказом Державної служби статистики України від 29.12.2018 №297:

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/297/mp_dr_ons.pdf

Працює над наступними науково-практичними проблемами:
– Статистична оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств;
– Статистичне вивчення екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств;
– Роль аграрного сектору в системі національного еколого – економічного обліку;
– Розробка та удосконалення сателітних екологічних рахунків в Системі національних рахунків України