Кобилинська Тетяна,

доктор економічних наук, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування ДУ “Житомирська політехніка”, постійний член Міжнародного статистичного інституту (ISI)

Автор 63 наукових праць зі статистики сільського господарства та екології, серед яких 4 монографії, з них 1 одноосібна, 30 статей у наукових фахових виданнях, 29 тез і тестів виступів на міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах.
Головний розробник «Методологічних Положень зі складання допоміжного (сателітного) рахунку витрат на охорону навколишнього природного середовища», затверджених наказом Державної служби статистики України від 29.12.2018 №297:
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/297/mp_dr_ons.pdf

Наукові інтереси:

– Статистична оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств;
– Статистичне вивчення екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств;
– Роль аграрного сектору в системі національного еколого-економічного обліку;
– Розробка та удосконалення сателітних екологічних рахунків в Системі національних рахунків України

 БІОГРАФІЯ