Про нас

Захист нашої планети – це відповідальність кожного з нас

          Але ми ставимо її під величезне навантаження. Ми беремо від неї ресурси і надра, які нам потрібні для виживання та розвитку без належного відновлення одержаних матеріальних ресурсів. Давайте будемо інвестувати в майбутнє людства шляхом об’єднання зусиль задля генерування, аналізу та попередження проблем глобального екологічного значення.  Сільськогосподарський сектор економіки є основним національним землекористувачем і таким чином формує ландшафт в сільській місцевості. Він має різний прямий та опосередкований вплив на навколишнє природне середовище і сам по собі залежить від природних ресурсів.

Місія сайту

          Тому високоякісна статистична інформація та аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва і екологічних наслідків такої діяльності сприяє розробці дієвих напрямів та удосконаленню аграрної та екологічної політики.

Ми прагнемо здолати розрив між виробниками та користувачами статистичної аграрної та екологічної інформації за допомогою науково обґрунтованих засобів та методів обробки агроекологічних даних та їх належної статистичної оцінки, розширити можливості зацікавлених сторін, шляхом застосування новітніх статистичних цифрових технологій.

На сайті розміщена інформація щодо діяльності сільськогосподарських підприємств України (статистика рослинництва, статистика тваринництва, агро–екологічна статистика). Крім того надається статистична оцінка екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств (ефективне використання земельних ресурсів, викиди небезпечних речовин, утворення, зберігання та утилізація відходів, понесених витрат на охорону навколишнього природного середовища).Ми повинні об’єднатись і діяти заради Нульового Голоду!


Метою нашого дослідження є створення спроможності суспільства генерувати, отримувати доступ, аналізувати, використовувати та зв’язувати агро-екологічні показники (індикатори) та наукові знання щодо них.
Агро-екологічні показники (індикатори) використовуються для:
– Відстежування впливу сільського господарства на навколишнє середовище;
– Проведення статистичної оцінки впливу аграрної та екологічної політики на екологічне управління сільськогосподарською галуззю;
– Інформування сільськогосподарських та екологічних політичних рішень;
– Ілюстрування агро-екологічних відносин для широкої аудиторії.
Агро-екологічні показники (АЕІ) відстежують інтеграцію екологічних проблем у Спільну сільськогосподарську політику(САР) на рівні ЄС за допомогою 28 індикаторів призначених для моніторингу інтеграції екологічних проблем у CAP.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/agri-environmental-indicators