Автобіографія

Кобилинська Тетяна, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету “Житомирська політехніка”, доктор економічних наук.
Закінчила Державну агроекологічну академію України, Національну Академію державного управління при Президентові України.
Захистила кандидатську та докторську дисертації зі спеціальності 08.00.10 – Статистика.
Є головним розробником «Методологічних Положень зі складання допоміжного (сателітного) рахунку витрат на охорону навколишнього природного середовища», затверджених наказом Державної служби статистики України від 29.12.2018 №297:

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/297/mp_dr_ons.pdf

Працює над наступними науково-практичними проблемами:
– Статистична оцінка екологічних наслідків діяльності підприємств в Україні;
– Статистичне вивчення викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення;
– Статистичне оцінювання утворення, зберігання та утилізація відходів; – Статистичне оцінювання розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні;
– Розробка та удосконалення сателітних екологічних рахунків в Системі національних рахунків України