Наукові статті

Публікації у наукових фахових виданнях України

 1. Кобилинська Т. В. Статистична оцінка викидів в атмосферу від
  пересувних джерел забруднення в сільськогосподарській галузі // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. 2013. Вип. 13. С. 153–159. (0,38 друк. арк.).
 2. Кобилинська Т. В. Статистика сільського господарства у дзеркалі екології // Статистика України. 2013. № 2. С. 51–56. (0,60 друк. арк.).
 3. Кобилинська Т. В. Статистична оцінка діяльності сільсько-господарських підприємств в аграрній галузі // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. 2014. Вип. 14. С. 154–161. (0,44 друк. арк.).
 4. Кобилинська Т. В. Статистична оцінка ефективного землеробства: екологічний аспект // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. 2014. Вип. 15. С. 129–138. (0,56 друк. арк.).
 5. Данилко В. К., Кобилинська Т. В. Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти // Статистика України. 2014. № 2. С. 74–80. (0,69 друк. арк. Особисто автору належить 0,49 друк. арк. Проведено статистичне оцінювання валового сільськогосподарського виробництва).
 6. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання функціонування домогосподарств населення в аграрній галузі // Науковий вісник НАСОА. 2014. № 2. С. 7–14. (0,49 друк. арк.).
 7. Kobylynska T. V. Statistical Classifications in Agricultural Sector: Methodology for Applications // Statistics of Ukraine. 2016. № 3. P. 6–10. (0,56 друк. арк.).
 8. Kobylynska T. V. Methodology for Formation and Inventory of Air Pollutants in Agricultural Enterprises // Scientific bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit. 2016. № 4. P. 14–19. (0,41 друк. арк.).
 9. Кобилинська Т. В. Наукове статистичне дослідження функціонування аграрної сфери як суб’єкта безпосереднього впливу на оточуюче природне середовище // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наук. фах. видання. Вип. 13. Жовтень 2016. URL: http://global-national.in.ua/issue-13-2016 (0,48 друк. арк.).
 10. Кобилинська Т. В. Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств // Статистика України. 2017. № 2. С. 74–80. (0,88 друк. арк.).
 11. Кобилинська Т. В. Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств // Статистика України. 2017. № 3. С. 74–80. (0,76 друк. арк.).
 12. Kobylynska T. V. Application of Cluster Analysis for Identifying Homogenous Zones of Operation of Agricultural Enterprises // Scientific bulletin of the National Аcademy of Statistics, Аccounting and Аudit. 2017. № 4. P. 32–39. (0,61 друк. арк.).
 13. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання структури сільсько-господарської діяльності: вплив зональності // Науковий вісник НАСОА. 2018. № 1–2. С. 19–28. (0,65 друк. арк.).
 14. Кобилинська Т. В. Статистична оцінка викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності підприємств: регіональний аспект // Статистика України. 2018. № 2. С. 70–78. (0,68 друк. арк.).
 15. Кобилинська Т. В. Застосування SWOT-аналізу для статистичної оцінки державних статистичних спостережень екологічних наслідків в сільськогосподарській галузі країни // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2018. № 2. С. 67–74. (0,98 друк. арк.).

Публікації у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Кобилинська Т. В. Методологічні засади формування обсягів викидів
  забруднюючих речовин в атмосферне повітря у сільськогосподарських підприємствах // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. С.121–128. (0,88 друк. арк.).
 2. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання галузі рослинництва //
  Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2018. № 1. С. 66–71. (0,62 друк. арк.).
 3. Кобилинська Т. В. Напрями статистичного аналізу та формування системи показників екологічних наслідків, зумовлених діяльністю сільсько-господарських підприємств // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2018. № 1. С. 54–60. (0,69 друк. арк.).
 4. Кобилинська Т. В. Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних наслідків від виробництва окремих видів продукції рослинництва // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2018. № 2. С. 66–71. (0,69 друк. арк.).
 5. Кобилинська Т. В. Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних наслідків від виробництва окремих видів продукції тваринництва // Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 43–48. (0,36 друк. арк.).
 6. Кобилинська Т. В. Статистичне прогнозування обсягів викидів окремих видів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону // Бізнес Інформ. 2018. № 6. С. 39–47. (0,39 друк. арк.).
 7. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання впливу окремих видів викидів небезпечних речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону // Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 29–36. (0,42 друк. арк.).