Монографії

  1. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання обсягів викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності підприємств. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. 407 с. (23,72 друк. арк.).
  2. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: кол. монографія / за заг. ред. Н. В. Валінкевич. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2017. 464 с. (26,97 друк. арк. Особисто здобувачу належить 0,5 друк. арк. Досліджено вплив діяльності підприємств галузі рослинництва на навколишнє природне середовище ).
  3. Kobylynska T. V., Motuzka O. M., Buhaychuk V. V. The structure of agricultural activities at enterprises: a comparative analysis // Management of modern socio-economic systems. Collective monograph. Vol. 1. Lithuania: Baltija Publishing, 2017. 296 p. (12,30 друк. арк. Особисто автору належить 0,59 друк. арк. Проаналізовано динаміку сільськогосподарського виробництва в Україні).
  4. Grabczuk I., Bugaichuk W., Kobyklynska T. Formacje i strategicne spiosoby rozwoju rynku uslug energetycznych na Ukrainie. Collective monograph. Poland, 2017. 258 s. (Особисто автору належить 0,42 друк. арк.).