Міжнародні конференції, круглі столи

 1. Кобилинська Т. В. Статистика сільськогосподарського виробництва: екологічний аспект // Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості: зб. мат. II Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. С. 84–86. (0,13 друк. арк.).
 2. Кобилинська Т. В. Викиди в атмосферу від сільськогосподарської техніки: статистичний вимір // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. тез виступів XI Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ТОВ «Формат», 2013. С. 37–42. (0,19 друк. арк.).
 3. Кобилинська Т. В. Статистика відходів в сільськогосподарському виробництві: регіональний аспект // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць XIII Міжнар. наук.-практ. конф. (23 травня). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. С. 106–109. (0,16 друк. арк.).
 4. Кобилинська Т. В. Статистичне дослідження галузі птахівництва та його вплив на довкілля // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. тез виступів XII Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ТОВ «Формат», 2014. С. 51–53. (0,13 друк. арк.).
 5. Кобилинська Т. В. Статистичне дослідження екологічного сільського господарства: досвід Польщі // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. тез виступів XIII Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. С. 49–51. (0,12 друк. арк.).
 6. Кобилинська Т. В. Основні методичні засади статистичних класифікацій у сільськогосподарській галузі // Aplikovane vedecke novinky – 2016: Materiay XII meznarodni ved.-prakt. konf. Dil. 1. Ekonomicke vedy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2016. S. 95–97. (0,19 друк. арк.).
 7. Кобилинська Т. В. Основні напрями розвитку статистики сільського
  господарства // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22–23 січня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку»: у 2 ч. Одеса: ЦЕДР, 2016. Ч. 2. С. 133–134. (0,12 друк. арк.).
 8. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання аграрного ринку в Україні // Реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22–23 липня 2016р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса: ЦЕДР, 2016. С. 134–136. (0,16 друк. арк.).
 9. Кобилинська Т. В. Аграрні господарства – об’єкт наукового статистичного дослідження // Науковий диспут: питання економіки, підприємництва та фінансів: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 5–6 серпня 2016 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2016. С. 125–126. (0,11 друк. арк.).
 10. Кобилинська Т. В. Статистичні спостереження сільськогосподарських товаровиробників // Модернізація та суспільний розвиток економічної системи: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 серпня 2016 р.). Київ: Аналіт. центр «Нова економіка», 2016. С. 102–104. (0,11 друк. арк.).
 11. Кобилинська Т. В. Удосконалення законодавства України у галузі аграрної та екологічної політики // Модернізація та суспільний розвиток економічної системи: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 серпня 2016 р.). Київ: Аналіт. центр «Нова економіка», 2016. С. 104–105. (0,13 друк. арк.).
 12. Кобилинська Т. В. Проблеми забезпечення якості екологічної статистичної інформації // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. С. 113–114. (0,09 друк. арк.).
 13. Кобилинська Т. В. Статистичне дослідження галузі рослинництва та його вплив на довкілля // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. тез виступів XIV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. С. 77–79. (0,12 друк. арк.).
 14. Кобилинська Т. В. Тенденції діяльності сільськогосподарських підприємств: екологічні наслідки // Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія, теорія та практика: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 вересня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса: ЦЕДР, 2017. С. 108–111. (0,19 друк. арк.).
 15. Кобилинська Т. В. Організація статистичного спостереження за розвитком окремих показників галузі тваринництва // Таврійські економічні наукові читання: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10–11 лютого 2017 р.): у 2 ч. Київ: Таврійський нац. університет імені В. І. Вернадського, 2017. Ч. 2. С. 117–120. (0,16 друк. арк.).
 16. Кобилинська Т. В. Основні тенденції і перспективи агропродовольчої торгівлі // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: мат. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 березня 2017 р.). Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 85–87. (0,13 друк. арк.).
 17. Кобилинська Т. В. Проблеми інформаційного забезпечення екологічної діяльності сільськогосподарських підприємств // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: мат. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 338–341. (0,19 друк. арк.).
 18. Кобилинська Т. В. Тенденції обсягів викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності підприємств // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: мат. XV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 46–50. (0,25 друк. арк.).
 19. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання обсягів викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць XVII Всеукр. наук.-практ. конф. (26 травня). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 32–34. (0,13 друк. арк.).
 20. Кобилинська Т. В. Статистичне оцінювання обсягів викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць XVIII Всеукр. наук.-практ. конф. (24 травня). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 57–59. (0,18 друк. арк.).
 21. Кобилинська Т. В. Сільськогосподарська статистика як інструмент державного регулювання // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. 2015. Вип. 17. С. 75–80. (0,3 друк. арк.).
 22. Кобилинська Т. В., Грабчук І. М. Забезпечення конкурентоспроможності органічної сільськогосподарської продукції /: зб. наук. праць. Всеукр. наук.-практ. конф. (26 травня, м. Житомир). Житомир: ЖНАУ, 2018. С. 32–34. (0,13 друк. арк.).