Методологія

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПЛОЩ, ВАЛОВИХ ЗБОРІВ І
ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
(файл Word)


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗІ СКЛАДАННЯ ДОПОМІЖНОГО (САТЕЛІТНОГО) РАХУНКУ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (файл Pdf)


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, КІЛЬКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЇХ КОРМАМИ (файл Pdf)